ALGEMENE VOORWAARDEN

Casa Bocage, merknaam van de besloten vennootschap D’Alma BV, gevestigd te Amsterdam, Nederland, kvk nummer 67906621, heeft de volgende Algemene Voorwaarden samengesteld.

Casa Bocage behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Casa Bocage verklaart de wet op de koop op afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Casa Bocage opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

Diensten: De dienst die de Webshop van Casa Bocage aanbiedt, is het verkopen en bezorgen van Portugese producten zoals levensmiddelen, wijn en port, door heel Nederland.

4.1 Een overeenkomst is gesloten wanneer  de koper ingaat op het aanbod van de Webshop van Casa Bocage, een bestelling plaatst en een bevestiging naar het door hem/haar opgegeven email adres is verzonden. De overeenkomst kan door Renzo’s Webshop herroepen worden indien de koper niet voldoet aan zijn verplichtingen of dat in het verleden heeft nagelaten. De Webshop van Casa Bocage erkent deze overeenkomst wanneer aan een van de volgende omstandigheden is voldaan:

– De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan via elektronische weg verzonden aan de Webshop van Casa Bocage. Deze data zijn door de Webshop van Casa Bocage ontvangen.

– De potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch en/of per e-mail te kennen gegeven dat hij/zij een overeenkomst aangaat met de Webshop van Casa Bocage.

4.2 Tekstuele, visuele en mondelinge uitingen van de Webshop van Casa Bocage worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De Webshop van Casa Bocage kan niet garanderen dat alle informatie overeenkomt met het daadwerkelijke product. Afwijkingen, mits binnen redelijke proporties, kunnen in beginsel geen reden zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5.1 Alle prijzen op deze website zijn in Euro’s uitgedrukt en inclusief BTW.

5.2 De koper is het bedrag verschuldigd dat de Webshop van Casa Bocage kenbaar maakt tijdens het afrekenen. Eventuele fouten in de berekening kunnen door de Webshop van Casa Bocage na de transactie gecorrigeerd worden.

5.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

6.1 De koper kan zijn bestelling betalen door middel van Ideal. Alle Nederlandse banken zijn hierbij aangesloten.

6.2 Eventuele (buiten-) gerechtelijke kosten die verhouding houden met het niet nakomen van de betalingsplicht vallen ten laste van de koper.

7.1 De bestelling wordt zo spoedig mogelijk bezorgd, via PostNL. De levering dient maximaal binnen 30 dagen na de opgegeven bezorgdatum geleverd te worden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen er geen rechten aan ontleent worden.

7.1 Indien de koper iets besteld heeft, maar dit bij nader inzien toch niet wil hebben, dan deze het product in veel gevallen binnen 14 werkdagen na de bezorging aan Casa Bocage retourneren. Tijdens deze bedenktijd van 14 dagen dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De koper mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Bij voorkeur retourneert de koper het product in de fysieke winkel van Casa Bocage, maar retournering per post is ook mogelijk.

7.2 Door de beperkte houdbaarheid kan Casa Bocage helaas geen verse producten terugnemen. Onder verse producten vallen onder andere: vlees, vis, diepvriesproducten, zuivel en kaas. Vaak is er een betere oplossing dan terugsturen, dus wordt de koper aangeraden van tevoren altijd even contact op te nemen met Casa Bocage.

9.1 In geval van overmacht is de Webshop van Casa Bocage niet verplicht haar overeenkomst met de koper na te komen. De Webshop van Casa Bocage is gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten tot na de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de Webshop van Casa Bocage wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10.1 Deze internetsite bevat een privacy statement. In overeenstemming met dit statement gaat de Webshop van Casa Bocage met de persoonlijke gegevens van haar klanten om.

PRIVACYVERKLARING

De website: www.casabocage.nl is eigendom van D’Alma BV. D’Alma BV houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die D’Alma BV bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

D’Alma BV verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om websitestatistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. D’Alma BV zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde producten af te leveren;
  • indien D’Alma BV hier wettelijk toe verplicht wordt.

D’Alma BV verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens verzamelt D’Alma BV met behulp van een cookie, welke op uw harde schijf geplaatst wordt. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Als u vragen heeft over de manier waarop D’Alma BV met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u via info@casabocage.nl contact met ons opnemen.

VERZENDING & BEZORGING

De verzending en bezorging van uw bestelling wordt verzorgd door PostNL.

De verzendkosten worden berekend op basis van het totaalbedrag van uw bestelling. De verzendkosten zijn de tarieven zoals gehanteerd door PostNL. Bij bestellingen van meer dan EUR 50 worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

Indien u op werkdagen voor 17.00 uur bestelt en uw bestelling afrekent, dan wordt uw bestelling nog dezelfde dag verzonden (en veelal de volgende dag afgeleverd).

Wij voor het bezorgen van uw bestelling afhankelijk van de snelle afhandeling van PostNL. Aan de hierboven vermelde levertijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Uw gezondheid staat bij ons altijd voorop. Daarom houden we ons strikt aan de richtlijnen en adviezen van de overheid. Onze winkel- en magazijnmedewerkers blijven bij verkoudheid of griepklachten thuis, en we houden we ons aan alle aangescherpte hygiënevoorschriften.

De bezorgers van PostNL bezorgen uw bestelling met inachtneming van ‘social distancing’. Dit betekent levering tot aan de voordeur en vervolgens 1,5 meter afstand van de klant. Door de bijzondere omstandigheden kan levering van de bestelling langer duren dan normaal, wij danken u voor uw begrip hiervoor.

Back to Top