Uw winkelwagen

Algemene Voorwaarden

1. Intro
Casa Bocage, merknaam van de besloten vennootschap D’Alma BV, gevestigd te Amsterdam, Nederland, kvk nummer 67906621, heeft de volgende Algemene Voorwaarden samengesteld.

Casa Bocage behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Wet op aankoop op afstand
Casa Bocage verklaart de wet op de koop op afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden.

3. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Casa Bocage opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

Diensten: De dienst die de Webshop van Casa Bocage aanbiedt, is het verkopen en bezorgen van Portugese producten zoals levensmiddelen, wijn en port, door heel Nederland.

4. Aanbod en overeenkomst

4.1
Een overeenkomst is gesloten wanneer de koper ingaat op het aanbod van de Webshop van Casa Bocage, een bestelling plaatst en een bevestiging naar het door hem/haar opgegeven email adres is verzonden. De overeenkomst kan door Renzo’s Webshop herroepen worden indien de koper niet voldoet aan zijn verplichtingen of dat in het verleden heeft nagelaten. De Webshop van Casa Bocage erkent deze overeenkomst wanneer aan een van de volgende omstandigheden is voldaan:

  • De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan via elektronische weg verzonden aan de Webshop van Casa Bocage. Deze data zijn door de Webshop van Casa Bocage ontvangen.

  • De potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch en/of per e-mail te kennen gegeven dat hij/zij een overeenkomst aangaat met de Webshop van Casa Bocage.


4.2 Tekstuele, visuele en mondelinge uitingen van de Webshop van Casa Bocage worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De Webshop van Casa Bocage kan niet garanderen dat alle informatie overeenkomt met het daadwerkelijke product. Afwijkingen, mits binnen redelijke proporties, kunnen in beginsel geen reden zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen op deze website zijn in Euro’s uitgedrukt en inclusief BTW.

5.2 De koper is het bedrag verschuldigd dat de Webshop van Casa Bocage kenbaar maakt tijdens het afrekenen. Eventuele fouten in de berekening kunnen door de Webshop van Casa Bocage na de transactie gecorrigeerd worden.

5.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

6. Betaling

6.1 De koper kan zijn bestelling betalen door middel van Ideal. Alle Nederlandse banken zijn hierbij aangesloten.

6.2 Eventuele (buiten-) gerechtelijke kosten die verhouding houden met het niet nakomen van de betalingsplicht vallen ten laste van de koper.

7. Levering en levertijd
De bestelling wordt zo spoedig mogelijk bezorgd, via PostNL. De levering dient maximaal binnen 30 dagen na de opgegeven bezorgdatum geleverd te worden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen er geen rechten aan ontleent worden.

8. Bedenktijd, herroeping en ruil

8.1 Indien de koper iets besteld heeft, maar dit bij nader inzien toch niet wil hebben, dan deze het product in veel gevallen binnen 14 werkdagen na de bezorging aan Casa Bocage retourneren. Tijdens deze bedenktijd van 14 dagen dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De koper mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Bij voorkeur retourneert de koper het product in de fysieke winkel van Casa Bocage, maar retournering per post is ook mogelijk.

8.2 Door de beperkte houdbaarheid kan Casa Bocage helaas geen verse producten terugnemen. Onder verse producten vallen onder andere: vlees, vis, diepvriesproducten, zuivel en kaas. Vaak is er een betere oplossing dan terugsturen, dus wordt de koper aangeraden van tevoren altijd even contact op te nemen met Casa Bocage.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is de Webshop van Casa Bocage niet verplicht haar overeenkomst met de koper na te komen. De Webshop van Casa Bocage is gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten tot na de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de Webshop van Casa Bocage wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10. Persoonsgegevens
Deze internetsite bevat een privacy statement. In overeenstemming met dit statement gaat de Webshop van Casa Bocage met de persoonlijke gegevens van haar klanten om.